Benedicte Hoaas

Advokat

HjemAnsatte
Benedicte Hoaas
Mine sosiale medier
Benedicte Hoaas
Advokat

Advokatselskapet Hoaas er et advokatselskap lokalisert i hjerte av Alta med hovedfokus på juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag innenfor flere sentrale rettsområder. Det juridiske tyngdepunkt ligger innenfor fast eiendom, familieretten og arbeidstvister.  

Advokat Benedicte Hoaas er eier og driver av advokatselskapet Hoaas. Benedicte Hoaas avsluttet sin master i rettsvitenskap høsten 2013 ved universitetet i Tromsø, med spesialisering innen arbeidsrett, barnerett og prosedyreteknikk. Etter endt utdannelse har Hoaas arbeidet innenfor forvaltningen siden 2013, og som advokat siden 2016. Hoaas yter juridisk bistand primært i saker om fast eiendoms, skilsmisser, arv, tvister om barn, arbeidstvister og kontraktsforhold.

Innlegg av
Benedicte Hoaas

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?