Ansatte

Hjem
om oss

Advokatselskapet Hoaas

Advokatselskapet Hoaas er et advokatselskap lokalisert i hjerte av Alta med hovedfokus på juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag innenfor flere sentrale rettsområder. Det juridiske tyngdepunkt ligger innenfor fast eiendom, familieretten og arbeidstvister.

Om meg

Advokat Benedicte Hoaas er eier og driver av Advokatselskapet Hoaas. Benedicte Hoaas avsluttet sin master i rettsvitenskap høsten 2013 ved universitetet i Tromsø, med spesialisering innen arbeidsrett, barnerett og prosedyreteknikk. Etter endt utdannelse har Hoaas arbeidet innenfor forvaltningen siden 2013, og som advokat siden 2016. Hoaas yter juridisk bistand primært i saker om fast eiendoms, skilsmisser, arv, tvister om barn, arbeidstvister og kontraktsforhold. For Hoaas er integritet og et brennende engasjement nøkkelen for å oppnå gode resultater.

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?