Priser

Hjem
priser

Advokatselskapet Hoaas tilstreber å ha konkurransedyktige priser på juridiske tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens “Regler for god advokatskikk” og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets ” Forskrift av 14. november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester” (prisopplysningsforskriften). Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger. Veiledende timepris varierer mellom kr. 1 700,- til kr. 2 000,-, eksklusive merverdiavgift avhengig av sakens art.

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?