Advokat i barnevernssaker

HjemAktuelt
Advokat i barnevernssaker

Når man jobber med barnevernssaker som advokat er det helt avgjørende at man forstår hvilken påkjenning dette medfører for både foreldre og barn. Barnevernssaker starter gjerne med at barnevernet får inn en bekymringsmelding og herved starter en grundig undersøkelse, noe som kan oppleves både krenkende og belastende for familien.

I de fleste barnevernssaker opplever familier et godt samarbeid med barnevernet, men det skjer også at saker ender med tvangstiltak. Som din advokat kan vi tilby juridisk rådgivning og støtte i alle stadiene av barnevernssaker. Vi sørger for en god saksbehandling, vi går grundig gjennom alle dokumenter og beslutninger, vi bistår til møter med barnevernet og vi hjelper til med å klage på vedtak. 

Advokat Benedicte Hoaas har erfaring fra barnevernssaker og vet hvilken påkjenning dette kan være for en familie. Det er mange følelser i sving og det gjelder å holde tunga rett i munnen for å oppnå et best mulig resultat for foreldre og barn. 

Barnevernssaker med en advokat er for mange økonomisk belastende, og vi tilstreber alltid å ha konkurransedyktige priser på våre juridiske tjenester. Størrelsen på salæret vil i utgangspunktet baseres på hvor mange timers arbeid som legges ned, men det vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. 

I tillegg til barnevernssaker tilbyr vi juridisk bistand med tyngdepunkt innenfor fast eiendom, familierett og arbeidstvister. Dersom du har spørsmål til vår advokat eller ønsker en uforpliktende samtale, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på telefon+47 959 97 556.

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?