Advokat som bistår med barnefordeling

HjemAktuelt
Advokat som bistår med barnefordeling

I tvister som gjelder barnefordelinger det viktig at man som advokat holder hodet kaldt og aldri glemmer det viktigste; at utfallet skal være til barnas beste. Her vil vi alltid oppfordre våre klienter til å se bort fra egne følelser og heller vende fokus mot hva som er den mest optimale løsningen for barna. 

Barnefordeling handler om hvor barna skal bo og hvilke samværsordninger som skal gjelde, og her er vår erfaring at de beste løsningene kan finnes dersom foreldrene samarbeider. Når barnefordeling skal avgjøres vil en advokat ta hensyn til faktorer som blant annet nærhet til søsken, foreldrenes evne til omsorg, tilknytning til nærmiljø og foreldrenes kapasitet. Ved å ha et helhetlig blikk på situasjonen i øyeblikket og i fremtiden, er målet å komme fram til en best mulig løsning for barna. 

Som advokat er det ingen tvil om at saker om barnefordeling ikke bare er juridisk krevende, men kan være en belastning både på det emosjonelle og økonomiske plan. Under et samlivsbrudd vil vi anbefale å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, da beslutninger som tas tidlig ofte kan få en betydning for utfallet av saken. 

Advokatselskapet Hoaas holder til i hjertet av Alta og når du kommer til oss vil du møte en advokat som ikke bare forstår lovgivningen i forbindelse med barnefordeling, men også forstår at slike saker krever medmenneskelighet og forståelse. 

Gjennom kompetanse, integritet og engasjement sørger vi for at dine interesser blir hørt og ivaretatt. I tillegg til barnefordeling yter advokat Hoaas juridisk bistand i saker om fast eiendom, arv, skilsmisser, arbeidstvister og kontraktsforhold. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på telefon +47 959 97 556.

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?